36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704
36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704

$729,000

36 aka 10 Vredenburgh Avenue #2, Yonkers, NY, 10704

18
Courtesy of: Century 21 Dawns Gold Realty